Ansök

(Information in English below)

Du ansöker till SFI genom att besöka Vuxenutbildningscentrum som finns på Rosenlundsgatan 52 på Södermalm. Du kan också ringa dem på telefon 08–508 35 450. Mer information om ansökan hittar du på Stockholms stads hemsida.

Du som inte bor i Stockholm anmäler dig hos din hemkommun, se kontaktuppgifter till respektive kommun i listan nedan.

Solna

Solna vuxenutbildning
Solna centrum på Stadshusgången 2
Telefon: 08-746 10 00

Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker

Kunskapscentrum Nordost, KCNO
Vuxenutbildning i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker
Besöksadress
Esplanaden 11, plan 4, bibliotekshuset intill Täby centrum
OBS! Endast ingång via Biblioteksgången 13
Telefon: 08-55 55 83 40

Sollentuna

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B, 3 tr, Sollentuna
Telefon: 08-579 220 01

Upplands-Väsby

Vuxenutbildningen i Upplands Väsby
Anton Tamms väg 1, bottenvåningen.
Telefon: 08-590 970 00

— HOW TO APPLY TO SFI —

Apply to ABF Stockholm SFI at Vuxenutbildningscentrum situated at Rosenlundsgatan 52, Södermalm. You can also call 08–508 35 450. More information about the application process can be found at Stockholm city’s webpage.

If you are not a Stockholm resident you must apply in the municipality where you are registered. See the list below for contact details for each municipality.

Solna

Solna vuxenutbildning
Solna centrum at Stadshusgången 2
Phone: 08-746 10 00

Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker

Kunskapscentrum Nordost, KCNO
Vuxenutbildning i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker
Visiting address
Esplanaden 11, 4th floor, the library house next to Täby centrum
Please note: entrance via Biblioteksgången 13
Phone: 08-55 55 83 40

Sollentuna

Kunskapsparken
Turebergsvägen 1B, 3rd floor, Sollentuna
Phone: 08-579 220 01

Upplands-Väsby

Vuxenutbildningen i Upplands Väsby
Anton Tamms väg 1, ground floor.
Phone: 08-590 970 00


logos